Viranşehir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Pansiyonu ve Bekçi Kulübesi İhale Sonucu

İHALE SONUCU İLANI[1]

VİRANŞEHİR İLÇESİ MERKEZ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

1)         İhale Konusu İşin  
a)    Niteliği ve türü : Viranşehir merkezinde Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Pansiyonu ve Bekçi Kulübesi ( Prj. No: MEB.RA, MEB.2004 56 ( 200 Kişilik ) /  2000-48 ) inşaatına ait anahtar teslimi götürü bedel ihalesi
b)    Miktarı :
c)    Yapılacağı yer : İlçemiz Merkez
d)    Başlangıç ve bitiş tarihi :  250 Gün
   
2)         Sözleşme Bedelinin  
a)    Karşılanacağı kaynak : K.H.G.B.
b)    Karşılanacağı kaynağın miktarı : KDV Hariç 4.800,000,00-TL

 

16.05.2013 Perşembe günü saat 13.10’da, İlçemize bağlı Viranşehir merkezinde Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Pansiyonu ve Bekçi Kulübesi ( Prj. No: MEB.RA, MEB.2004 56 ( 200 Kişilik ) /  2000-48 ) inşaatına ait anahtar teslimi götürü bedel ihalesi için toplam 18 ( Onsekiz ) adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 15 ( Onbeş ) adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu yapım işi Birlik İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereği Açık İhale Usulü] ile 16.05.2013 tarihinde KDV Hariç 4.800,000,00-TL ( Dörtmilyonsekizyüzbin TL) bedelle Oğuzhan KARAMAN’a ihale edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                           VİRANŞEHİR İLÇESİ VE KÖYLERİNE

                                                                            HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

 [1] İhale sonucu ilanları Birlik İhale Yönetmenliğine 37. maddesinde belirlenen değerlere göre yapılacaktır.

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız Giriş